Jak donosi dzisiejszy "Dziennik Zachodni", być może przed 10 laty obecny wojewoda śląski, Zygmunt Łukaszczyk, wstąpił do Ruchu Autonomii Śląska. Wojewoda zaprzecza, twierdzi, że być może jedynie podpisał się pod jakimś kandydatem RAŚ w wyborach do Sejmu i żąda okazania jego deklaracji członkowskiej. Warto dać Panu Wojewodzie szansę na oczyszczenie się z tych zarzutów, a członkom RAŚ na udowodnienie swoich słów. Niczego dzisiaj rozstrzygać nie można.
Ale jeśli okazałoby się, że Z. Łukaszczyk naprawdę jest w dalszym ciągu członkiem Ruchu, to znaczy, że musi nastąpić natychmiastowa dymisja tego urzędnika. Nie da się bowiem sensownie łączyć funkcji wojewody śląskiego z członkostwem w organizacji żądającej zmiany unitarnego charakteru naszego państwa. Jako prywatna osoba Zygmunt Łukaszczyk może być członkiem każdej legalnie działającej organizacji i stowarzyszenia ( a taką organizacją jest właśnie RAŚ), jednak jako reprezentant premiera w woj. śląskim nie ma prawa (w sensie politycznym, nie jurystycznym) być członkiem RAŚ. Być może więc jeszcze przed wyborami należy liczyć się z dymisją pana Łukaszczyka. Jako lider śląskiego PJN będę się tej sprawie uważnie przyglądał.